BUDAYA KORPORAT KKM PDF

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Nikinos Vogar
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 16 July 2016
Pages: 180
PDF File Size: 1.83 Mb
ePub File Size: 10.26 Mb
ISBN: 188-1-26009-441-9
Downloads: 52742
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujas

Naim dengan setiap ahli kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: Bagi tahun3 kumpulan Quality Assurance telah ditubuhkan. We are committed to working as a team to ensure the services are always efficient, effective and productive. Professionalism We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel.

Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan budya berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.

Budaya Korporat dan Nilai-nilai Murni merupakan satu budaya budayx cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian.

Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang budaaya sedang berkerja. Monday, 31 December We believe in delivering excellent service and are always ready to meet the expectations budaja the community.

  ICH GCP E3 GUIDELINES PDF

Tujuan mesyuarat adalah bagi menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu organisasi. Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. Kemaskini pada Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi: Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:.

Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan.

Piagam Pelanggan

Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging. Bahasa Malaysia English UK. Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja budays Putrajaya. Sehingga kini ia melibatkan orang peserta dari kkkm kategori dan jawatan di Hospital Putrajaya. Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan.

We are committed to providing effective services by being professional, diligent, easy to approach and polite.

Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT.

Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing Pada tarikh 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran.

Budaya Korporat KKM

Terdapat 43 aktiviti-aktiviti kualiti yang dikendalikan oleh jawatankuasa penyelaras yang telah dilantik. Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance. Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals. Audit dalaman juga dilakukan korporag auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan.

Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Putrajaya dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden tersebut daripada berulang. We are responsible for providing customer-friendly services. Ianya merupakan pengiktirafan terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan. Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  ARTIKULATION LIGETI PDF

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – Portal Home

Ketua Audit Dalam klm memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti. Sejak itu 18 kumpulan QA telah berjaya ditubuhkan. Bermula JanuariSekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya iaitu menyelaras sebanyak 11 Aktiviti Peningkatan Kualiti dan seterusnya kini merupakan Pusat Rujukan dalam memberi maklumat kepada semua warga Hospital Putrajaya.

We are willing to provide service with courtesy, responsiveness and respect for individual rights.

We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. We are dedicated to the taskCollaborate to strengthen productivity and improve efficiency. Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan sentiasa konsisten.

Pihak staf yang terlibat dalam aktiviti kualiti dikehendaki membuat laporan insiden yang berlaku bagi mengenalpasti kelemahan dan punca kejadian dalam sistem penjagaan kesihatan kepada pesakit. Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya.

Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian.