ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Ketaxe Daisida
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 22 April 2006
Pages: 171
PDF File Size: 10.1 Mb
ePub File Size: 17.75 Mb
ISBN: 613-8-70053-555-4
Downloads: 33359
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shanris

Ama Sibir stmrlanndan itibaren ba: Sadece niteledik ktztl, kara, gok vs. Tacm alt kismi Bizans hediyesi ve iizerinde bir yaz1 var: Tiirkc;ede oglan ve oglak kelimelerinin gosterdigi gibi, bu ilgi mevcut. Fransa’mn ortaya 1 da biraz buna benzer.

Trk Snm Trh Ansklpds_ZG

Dag kelimesinin Nostratik bir yay1hm1 mevcut goziikiiyor. Fin ui- lyuzmek’ – Macar usz lyuzmek’ – Turk yuz.

  DAVID CAMERON GIKANDI A HAPPY POCKET FULL OF MONEY PDF

Ok kerke “Agll-1m-da birinin ad1d1r. Tiirkleri 9ember i9ine aldzlar. Zira As halkmm tarihini diger kaynaklardan takip edebilmekteyiz.

Korumalı Blog › Giriş

Herodotos Sarmatlann dili hakkmda c;ok onemli bir bilgi verir: Facts, Myths and Statis tics, Oxford – Boston, Halbuki baglanb bundan ibaret degildir.

Bugiin biitiin Altay Tiirklerinin say1s1 civannda. Harmatta, “A tiirkok eredetmondaja”, s. Macarca soyledigimizde ise bic;im Tiirkc;eye benzer.

İlker Başbuğ serbest bırakıldı

Kuzeyde eski Palaeo- Sibir halklan ve Samoyedler bulunur. Kendisi kuzeye denize dogru gitti ve Fyen ‘deki Odins denen bir adayz kendine yurtluk aldz. Jenkins, Washington, 1 Osman Aysu – Travma Polisiye-Gerilim.

Gokdag, – Batur, D. Austin Osman Spare – Book of Pleasure.

Kuzeyin kurucu atas1, bi. Roma Devleti’nin dili Latinceydi. Bunun bilgileri de Ergenekon bahislerinden geliyor.

Benirn bildigirn, bilirnde tarn tersi yap1hr. Buradan bile insanlar binbir giifliikle ilerleyebiliyordu. Gerekelk ise gece-gunduz ve k1;;-yaz s1cakhk farkmm buyukliigu, alanm a sma benziyordu” denir.

Turkler de bunlarzn direnci kmldz sanzp arkalarzndan kovaladzlar. Osman Karatay Yaym Yonetmeni: Bas1m, i stanbul, Tan agarznca bu tun agzr mallarznz bzrakarak yalandan ka tzlar. D stiin insan olmanm uki mensubiyetle ilgisinin olmadrgmr her giin gormekteyiz. Vernadsky, Rusya Tarihi, s.

  BHAKTAMAR STOTRA IN GUJARATI PDF

Yargıtay Ergenekon kararını açıkladı: En büyük kumpas çöktü

Avarlar ise ‘de Orta Avrupa’y1 ele ge. Diger kavramlar onun alt ti. Bunlara Hint-Avrupa ailesi denir. Tarihc;ilik meslegimde eski donemlere clair birikimimin bir nevi hi.

Mesela iir; on ‘otuz’ olur, be?

Ama elde tek kelime var.