HANUMAT STAVAN PDF

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana. Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Atulita bala dhamam hema sailabha deham. SHREE HANUMAT STAVAN. sortha – Pranavau Pavankumar khal ban pavak gyandhan |. jasu hruday agar basahi Raam sar chap dhar ||. Atulitbaldhamam. Check out Jai Shri Hanuman (Shree Hanumat Stavan) by Roop Kumar Rathod on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD’s and MP3s now on.

Author: Arashidal Gole
Country: Kazakhstan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 13 December 2009
Pages: 345
PDF File Size: 2.32 Mb
ePub File Size: 6.51 Mb
ISBN: 440-8-71908-387-9
Downloads: 55667
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulut

Previous Post Next Post.

Shri Hanumat Stavan – Hanuman Shlok – हनुमान श्लोक

Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam. Pranava-u pavana kumara khala bana hanummat gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Retrieved from ” https: Goshpadikrat Vaareesham Masakikrat Rakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anil Atmajam Who made the king of sea look like the hoof of a cow, who made the great demons look like mosquitoes Who is the great jewel in the great garland of the story of Rama, I pray to the son of wind 5.

  BARAH MAHA PDF

This page was last edited on 3 Decemberat Bhagwan Sri Hanuman ji Header Tree. Atulit Bal Dhaamam, Hem Shailaabh Deham Danuj Van Krashaanum Hanumxt Agraganyam The center of immeasurable strength, possessing a body shining like a mountain of gold A fire to consume the forest of the demon race, the foremost among the wisemen 3.

Pranavau Pawan Kumar- Shree Hanumat Stavan

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja.

Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami.

  ASEER ZADI NOVEL PDF

Manojavam Maarut Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtham Vaat Aatmajam Vanar Yooth Mukhyam Sri Ram Dootam Shirasa Namami Who has won over his mind, who has speed comparable to that of wind Who has won the control over his sense organs, who is among the seniormost in intellect Who is the son of wind, who is the chief of the team of monkeys Who is the emissary of Hanumaat, I bow my head and salute to him 9.

See Terms of Use for details. Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram.

‎Shree Hanuman Chalisa Hanuman Ashtak by Roop Kumar Rathod on Apple Music

Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam. Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye.

Views Read Edit View history.

Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam. In other languages Add links.